Zamów rozmowę z osobistym doradcą

Podaj dane, oddzwonimy do Ciebie!

1. Wybór pakietu
2. Dane do polisy
3. Podgląd
4. Płatność

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Podaj parametry ubezpieczenia, niezbędne do wyliczenia składki.

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą – Allianz Direct
Wybierz
 • Europa
 • Świat

Ilość dni: podaj datę wyjazdu oraz powrotu.

Wybierz
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Wskaż liczbę osób ubezpieczonych, które w dniu zakupu ubezpieczenia ukończyły 70 lat.
Wybierz
 • 0
Pamiętaj, że osoby chorujące przewlekle powinny być wskazane na etapie kalkulacji składki, ponieważ tylko wtedy w razie zaostrzenia lub powikłań choroby przewlekłej, taka osoba posiada ochronę ubezpieczeniową.

Przez zaostrzenie oraz powikłania choroby przewlekłej rozumiemy nagłe nasilenie objawów chorobowych ze strony tego samego lub innego narządu lub układu, pozostające w bezpośrednim związku z tą chorobą, o ostrym (burzliwym) przebiegu, wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Wybierz
 • 0
Czy ubezpieczony przebywa obecnie zagranicą

Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb.

Wybierz pakiet, który najbardziej sprosta Twoim wymaganiom.

Koniecznie sprawdź zakres ubezpieczenia oraz OWU, w którym znajdują się wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Basic

3.90 zł

 • Assistance 24h
 • Transport zorganizowany przez Allianz bez limitu
 •  
   

Standard

6.10 zł

 • Assistance 24h
 • Transport zorganizowany przez Allianz bez limitu
 • Telefoniczna konsultacja medyczna z lekarzem w języku polskim

Optimum

12.40 zł

 • Assistance 24h
 • Transport zorganizowany przez Allianz bez limitu
 • Telefoniczna konsultacja medyczna z lekarzem w języku polskim

Sprawdź, jakie typy prac obejmują poszczególne pakiety

Sprawdź, który pakiet ubezpieczeniowy daje ochronę ubezpieczeniową przy poszczególnych pracach.

Przez pracę fizyczną rozumie się:

Wykonywanie zawodów takich jak:

listonosz, kurier, przedstawiciel handlowy, aktor, artysta estradowy, charakteryzator, choreograf, operator kamery, fotograf (wykonujący prace poza zakładem fotograficznym), handlowiec, masażysta, fryzjer, kosmetyczka.

Wykonywanie prac w:

pralni, maglu, myjni samochodowej, zakładzie pogrzebowym, Pogotowiu ratunkowym, Policji, Straży miejskiej i pożarnej, Wojsku (nie obejmuje ćwiczeń pod kontrolą władz wojskowych), ochronie lub dozorze (niezależnie czy osoba pracująca jest wyposażona w broń czy nie), transporcie, a także prac związanych z załadunkiem, przeładunkiem, rozładunkiem towarów.

Wykonywanie działań w formie zatrudnienia, ale także działań niewynikających ze stosunku pracy, takich jak:

wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie, zakładzie lub fabryce, działanie z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych, rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów lub płynów technicznych.

Przez pracę fizyczną wysokiego ryzyka rozumie się:

Wykonywanie zawodów takich jak:

konwojent, stolarz, rolnik, rzeźnik, inspektor budowlany, architekt (wykonujący pracę na budowie), operator maszyn dziewiarskich.

Wykonywanie prac w:

budownictwie, gazownictwie, energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle ciężkim, tartakach.

Wykonywanie prac z użyciem narzędzi:

wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki lub szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe.

Wykonywanie prac na wysokościach oraz na jednostkach pływających.

Koszty Leczenia i Assistance 80 000 zł 200 000 zł 500 000 zł

pokaż benefity

Hospitalizacja i leczenie ambulatoryjnew limicie sumy ubezpieczenia (80 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (200 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (500 000 zł)
Leczenie stomatologicznedo 1 000 zł (w okresie ubezpieczenia)do 1 000 zł (w okresie ubezpieczenia)do 1 000 zł (w okresie ubezpieczenia)
Leczenie związane z ciążądo 6 000 zł / maksymalnie 2 wizyty (w okresie ubezpieczenia)do 6 000 zł / maksymalnie 2 wizyty (w okresie ubezpieczenia)do 6 000 zł / maksymalnie 2 wizyty (w okresie ubezpieczenia)
Leczenie związane z działaniami wojennymi lub aktami terrorudo 8 000 zł (hospitalizacja)
do 8 000 zł (transport ubezpieczonego)
do 8 000 zł (transport zwłok)
do 8 000 zł (hospitalizacja)
do 8 000 zł (transport ubezpieczonego)
do 8 000 zł (transport zwłok)
do 8 000 zł (hospitalizacja)
do 8 000 zł (transport ubezpieczonego)
do 8 000 zł (transport zwłok)
Zakup lekarstww limicie sumy ubezpieczenia (80 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (200 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (500 000 zł)
Poszukiwanie i ratownictwo (na lądzie i morzu)22 000 zł22 000 zł22 000 zł
Transport medyczny (do i między placówkami medycznymi oraz z placówki medycznej do miejsca zakwaterowania)w limicie sumy ubezpieczenia (80 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (200 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (500 000 zł)
Transport ubezpieczonego do kraju zamieszkania bez limitu - niepomniejszający sumy ubezpieczenia bez limitu - niepomniejszający sumy ubezpieczenia bez limitu - niepomniejszający sumy ubezpieczenia
Transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku transport: bez limitu - niepomniejszający sumy ubezpieczenia
trumna: 6 000 zł
transport: bez limitu - niepomniejszający sumy ubezpieczenia
trumna: 6 000 zł
transport: bez limitu - niepomniejszający sumy ubezpieczenia
trumna: 6 000 zł
Transport członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróżyw limicie sumy ubezpieczenia (80 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (200 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (500 000 zł)
Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi ubezpieczonegow limicie sumy ubezpieczenia (80 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (200 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (500 000 zł)
Wizyta członka rodzinytransport: w limicie sumy ubezpieczenia (80 000 zł)
nocleg w limicie 400 zł za dobę; maksymalnie 7 dni
transport: w limicie sumy ubezpieczenia (200 000 zł)
nocleg w limicie 400 zł za dobę; maksymalnie 7 dni
transport: w limicie sumy ubezpieczenia (500 000 zł)
nocleg w limicie 400 zł za dobę; maksymalnie 7 dni
Zakwaterowanie na czas rekonwalescencjinocleg w limicie 400 zł za dobę; maksymalnie 3 dninocleg w limicie 400 zł za dobę; maksymalnie 3 dninocleg w limicie 400 zł za dobę; maksymalnie 3 dni
Pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem podróży600 zł600 zł600 zł
Pomoc tłumacza2 000 zł2 000 zł2 000 zł
Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki pobranej z bankomatu w wyniku rozboju lub wymuszenia rozbójniczego3 000 zł3 000 zł3 000 zł
Pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkaniaw limicie sumy ubezpieczenia (80 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (200 000 zł)w limicie sumy ubezpieczenia (500 000 zł)
Pomoc w przekazaniu kaucji
Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej
Przekazywanie wiadomości
NNW (Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) 16 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

pokaż benefity

Odszkodowanie za uraz ciałado 16 000 złdo 30 000 złdo 50 000 zł
Odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego8 000 zł15 000 zł25 000 zł
Bagaż podróżny i sprzęt elektroniczny 1 800 zł 4 000 zł

pokaż benefity

Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego 1 800 zł4 000 zł
Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego (powyżej 8h)do 600 złdo 600 zł
Ograniczenia:
Franszyza redukcyjna dla utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego (kwota, o którą zostanie pomniejszone odszkodowanie)
100 zł100 zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 50 000 zł 100 000 zł

pokaż benefity

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na osobie50 000 zł100 000 zł
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na rzeczy5 000 zł10 000 zł
Ograniczenia:
Franszyza redukcyjna (kwota, o którą zostanie pomniejszone odszkodowanie)
600 zł600 zł
Wykonywanie pracy fizycznej
Wykonywanie pracy fizycznej wysokiego ryzyka
X

Wprowadź kod żniżkowy

Kod zniżkowy
Sprawdź

Szczegóły

3.90 zł

Wpisz kod zniżkowy

Wpisz kod zniżkowy

Cena polisy: 3.90 zł

X

Europa

Terytoria państw europejskich oraz wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi, z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania.

Świat

Terytoria wszystkich państw świata z wyłączeniem kraju zamieszkania.

do góry

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Allianz Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685) ul. Rodziny Hiszpańskich 1 będącą administratorem danych w celach analitycznych i marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.