Odpowiedz na kilka pytań i pozwól nam dopasować produkt najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom

Dowiedz się więcej Odpowiedzi na zadane przez nas pytania mają wpływ na wysokość sumy ubezpieczenia oraz oferowany zakres ochrony. Na podstawie Twoich odpowiedzi zasugerujemy Ci ubezpieczenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom.

Wybierz strefę

Do jakiego kraju się wybierasz? Różne kraje mają różne systemy finansowania ochrony zdrowia, co znacząco wpływa na sumę ubezpieczenia jaką powinieneś wybrać.

Jakie formy aktywności planujesz? Wybór odpowiedniej formy aktywności podczas Twojego wyjazdu pozwoli nam lepiej dopasować ubezpieczenie do Twoich potrzeb.

Czy wśród ubezpieczonych są ciężarne kobiety? W przypadku kobiet w ciąży powyżej 32 tygodnia, ubezpieczenie turystyczne nie pokrywa żadnych kosztów medycznych. Ubezpieczona kobieta przed 32 tygodniem ciąży może liczyć na pokrycie kosztów do kwoty 10 000 zł.

Czy wśród ubezpieczonych są osoby chore przewlekłe? Przez zaostrzenie oraz powikłania choroby przewlekłej rozumiemy nagłe nasilenie objawów chorobowych ze strony tego samego lub innego narządu lub układu, pozostające w bezpośrednim związku z tą chorobą, o ostrym (burzliwym) przebiegu, wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej. Pamiętaj, że osoby chorujące przewlekłe powinny być wskazane na tym etapie, ponieważ tylko wtedy w razie zaostrzenia lub powikłań choroby przewlekłej, taka osoba posiada ochronę ubezpieczeniową.

Czy w chwili wyjazdu cierpisz na jakąś chorobę lub leczysz skutki nieszczęśliwego wypadku? Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia choroby zdiagnozowanej ani następstw nieszczęśliwego wypadku który wystąpił przed okresem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Cofnij

Dalej

do góry

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Allianz Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685) ul. Rodziny Hiszpańskich 1 będącą administratorem danych w celach analitycznych i marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.